Korzyści - Dorgas - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Korzyści

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z DORGAS Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy

   Zarządzając procesem dystrybucji gazu od dostaw hurtowych po dostawy do odbiorcy końcowego jesteśmy gwarantem niezawodności dostaw;
   Jesteśmy firmą realizującą dostawy w ustalonym terminie;
   Dostarczamy gaz zgodny z obowiązująca normą;
   Jesteśmy firmą elastyczna dostosowującą się do potrzeb logistycznych odbiorcy;
   Nowoczesna butla stalowa jest o 25% lżejsza od butli tradycyjnej, wyprodukowana z blachy o wyższych parametrach wytrzymałościowych oraz wyposażona w zawór z bezpiecznikiem;
   Lekkie butle stalowe wyprodukowane są zgodnie z normą PN-EN 14140 - standardem, który opiera się na rygorystycznych kryteriach dotyczących testów wytrzymałościowych oraz ścisłej kontroli jakości w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
   Butle spełniają wszystkie wysokie standardy bezpieczeństwa;
   Butla po napełnieniu podlega kontroli stanu szczelności;
   Butle syfonowe posiadają  specjalne oznaczenia dające się łatwo rozróżnić;
   Butle lekkie stalowe o ładunku gazu -11 kg;
   Gwarantujemy stałą i przewidywalną cenę w oparciu o przyjęte formuły
;

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego